(0216) 411 29 73
info@guclukadin.org    

 

Gelecek Hafızası Farkındalığı


Liseli Genç Kızların Sanal Kimlik Kullanımında  Gelecek Hafızası Farkındalığı Projesi

Bugünün dünyasında “kimlik” en büyüleyici ve en ilgi çekici kavramlardan biridir. Kimlik, bir özellik, bir nitelik belirtisidir. Kimlik en geniş anlamıyla, bireyin tüm özelliklerini kapsar; hem kişinin kendisini nasıl gördüğü, hem de toplum tarafından nasıl görüldüğü, kimlik kavramıyla ilgili konulardır. 

Bir insanın kişiliği birçok kimlikten oluşmaktadır. Kimlikle kişiliğin hiçbir zaman birbirleriyle karıştırılmayacağını, birbirinin yerine hiçbir zaman geçemeyeceğini belirtmemiz gerekir. Bu iki kavramı birbirine karıştırmak, fotoğrafla gerçeği birbirine karıştırmak demektir. Kimlik öznel bir bütünlük, tutarlılık ve süreklilik gösterir. 

İnsan her şeyden önce sosyal bir varlık olduğu için kimliğin ortaya çıkmasında ve şekillenmesinde, sosyal yaşamın da belirleyici fonksiyonları vardır. Bireyin kendisini üyesi olarak algıladığı grupların olumlu özellikle arttıkça olumlu “Sosyal Kimlik” oluşturma ihtimali artmaktadır. Diğer yandan, bireyler, gruplarından dolayı olumsuz bir sosyal kimliğe sahip olabilmektedir. 

İnternetin hayatımıza girmesiyle, sanal kimlik kavramı da oluşmuştur. Günümüzde sanal kimlikle kişi hem kendi içinde hem de sosyal medya aracılığıyla ulaşabildiği herkese kendini tanımladığı bir alan yaratmıştır. Kişinin Sosyal medyadaki görüntüsü, ne paylaştığı, nelerden bahsettiği, beğendiği ve desteklediği sayfalar kimliği ile ilgili ipucu vermektedir.

Sosyal medya hesaplarında gösterilen eğilimler iş başvurularında önemli bir kriter haline gelmiştir. Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre işe alım uzmanlarının yaklaşık %90’ı mülakat öncesi veya sonrası adayları sosyal ağlardan incelemektedir. Özgeçmişlerde verilen bilgilerin doğruluğu, İnsan Kaynakları departmanı tarafından sosyal medya hesaplarından kontrol edilebilmektedir. 

Adayların kişisel bilgileri dışında sosyal medya kullanım alışkanlıklarında sergilenen tutum büyük önem taşımaktadır. Adayın nasıl bir psikolojik yapıya sahip olduğunu, kızgın, öfkeli, saldırgan, duygusal, sevecen vb. karakterlerden hangisine sahip olduğunu, aile ve sosyal çevresi, düşünce yapısı ve ideolojik yönelimlerin hepsi hakkında bilgi edinmek için Popüler sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlar, beğeniler hatta takipçilerin, takip edilen kişilerin nitelikleri bile İnsan Kaynakları tarafından incelenmektedir.

Liseli Genç Kızların Sanal Kimlik Kullanımında Gelecek Hafızası Farkındalığı Projesi

Teknoloji hayatı kolaylaştırdığı kadar bazı riskler de oluşturmaktadır. Risklerden bir tanesi de sanal ortamda paylaşılan her şeyin,  silinse bile, görüntülenebilir olmasıdır.

Bu projenin amacı lise dönemindeki genç kızların 

- Sanal platformlardaki kimlik paylaşımları konusuna dikkat çekmek,

- Kariyer planlamalarına yönelik gelecek hafızası oluşturmaları konusunda farkındalık yaratmak,

- Verimli sosyal medya kullanımı ve risksiz sanal kimlik oluşturma konusunda rehberlik çalışmalarına destek olmaktadır.


Bu amaçla, pilot liselerde, sosyal medya ve sanal kimlik oluşturma konusunda uzman kişiler ve kuruluşlarla genç kızları bir araya getiren eğitim seminerler düzenlenecek ve farkındalık anketleri yapılacaktır.

Anketlerden elde edilecek veriler Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına raporlanacaktır.