(0216) 411 29 73
info@guclukadin.org    

 

Kadını Güçlendirme Derneği Genel Kurulu 2021


Kadını Güçlendirme Derneği Genel Kurulu 4 Haziran 2021 saat 13:00’de Esentepe Mah. Erkılıç Cad. No:6 Bağımsız İç Kapı:14 Kartal İstanbul adresindeki dernek merkez ofisinde yapılacaktır.

Gündem:

1. Açılış

2. Divan başkanının ve üyelerinin seçimi

3. Divan başkanlığına toplantı tutanağının imzalanması yetkisinin verilmesi

4. Yönetim kurulu başkanının faaliyet raporunu okuması

5. Denetim kurulunun denetim raporunu okuması

6. Derneğin gelir-gider tablosunun okunması ve görüşülmesi

7. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ibra edilmesi

8. Dernek organlarının seçimi

9. Dilek ve temenniler

10. Kapanış

Çoğunluk sağlanamaması halinde genel kurul aynı yer ve saatte olmak üzere 11 Haziran 2021 tarihinde yapılacaktır.

Değerli katılımınızı rica ederiz.