(0216) 411 29 73
info@guclukadin.org    

 

Kadını Güçlendirme Derneği Hakkında


Kadını Güçlendirme Derneği, kadınların toplumda ve iş dünyasındaki statülerini güçlendirmeyi hedefleyen bir sivil toplum kuruluşudur. Bu amaçla,

 Kadının nitelikli kariyer, istihdam olanaklarını geliştirici ve sosyal refahlarını arttırmaya yönelik faaliyetleri,

 Kadınların kendi aralarındaki işbirliği ve dayanışmayı geliştirmelerini,

 Kadın girişimciliğini ve sürdürülebilirliği için bilgi, deneyim, eğitim vb. paylaşımları

destekleyici çalışmalar yapar.


Faaliyetlerimiz :

 Kadınların toplumun sunduğu fırsatlardan eşit olarak yararlanmalarını sağlayacak projeler oluşturmak,

 Kadının iş dünyasının gerektirdiği bilgi ve vasfı kazanacağı, nitelikli kariyer ve istihdam olanakları sağlayıcı eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek,

 Kadınların sosyal,kültürel, ekonomik hayatta karar alma mekanizmalarındaki konumunu güçlendirmeye ve bilincin arttırılmasına yönelik projeler oluşturmak,

 Kadın girişimciliğinin arttırılması ile ilgili bilgi, tecrübe, eğitim vb. desteği sağlayacak faaliyetlerde bulunmak, ulusal ve uluslararası teknik ve mali destek veren kuruluşlara proje üretmelerini sağlamak,

 Derneğin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası bir kadın iletişim ağı oluşturmak.