(0216) 411 29 73
info@guclukadin.org    

 

Genç Güçlü Kadın


Genç Güçlü Kadın ile üniversitede okuyan, üniversiteden yeni mezun olan gençlerin eğitim ve panellerle iş hayatına yönelik donanımlarının artırılması, çeşitli projelerle uluslararası iş yapma kültürü edinmeleri planlanmaktadır.

Genç Güçlü Kadınların kendi aralarında işbirliği ve dayanışmanın geliştirilmesine yönelik faaliyetler düzenlemek, girişimci olabileceklere bilgi, deneyim ve eğitimi gibi destekler sağlayarak girişimci kadın sayısının artması hedeflenmektedir.